API

    Стандартни библиотеки, в които са включени функции, позволяващи на програмистите при създаването на програма да използват готови функции без да се налага да ги пишат сами. Обикновено тези функции са направени така, че да може с извикването им от дадена програма те да извършат определено действие на дадено устройство, без значение какво е устройството. Например при създаването на една игра програмистите не се налага да пишат отделни функции за всяка графична карта, която съществува.

» Информатика, Компютри, Комуникации, Интернет