Moodle Биографии (Moodle Biographies)

Всички Форуми Този форум дава възможност на всички участници в MoodleBG да публикуват своите истории свързани с Moodle, да посочат какви приноси имат към българската секция, а също така и към Moodle обществото като цяло.

This forum allows all participants in MoodleBG to publish their stories related to Moodle, (Moodle CV) to indicate what contributions to Bulgarian section, but also to Moodle society as a whole.

List of discussions. Showing 2 of 2 discussions
Състояние Обсъждане Започнато от Последно мнение Мнения Действия
Снимка на lolo ariston
lolo ariston
Снимка на lolo ariston
lolo ariston
0
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
Снимка на Daniel Denev
Daniel Denev
0