تالار اخبار

اخبار و اعلانات عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سنجاق‌شدهبه‌روز شدن ترجمه فارسی 0 Shamim Rezaie
تقویم شمسی در مودل ۲٫۶ 0 Shamim Rezaie
اضافه شدن یک درس نمونه برای نمایش امکانات مودل به زبان فارسی 0 Shamim Rezaie