تالار اخبار

اخبار و اعلانات عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سنجاق‌شدهبه‌روز شدن ترجمه فارسی 0 Shamim Rezaie
پنجشنبه، 15 سپتامبر 2016، 4:35
تقویم شمسی در مودل ۲٫۶ 0 Shamim Rezaie
یکشنبه، 15 سپتامبر 2013، 4:48
اضافه شدن یک درس نمونه برای نمایش امکانات مودل به زبان فارسی 0 Shamim Rezaie
یکشنبه، 26 ژوئیه 2009، 12:26