DIỄN ĐÀN MỞ

Diễn đàn này dành cho việc làm quen, tự giới thiệu của các thành viên, các đóng góp cho sự phát triển Moodle và Moodle Việt Nam, những thông báo về hành xử không phù hợp của các thành viên. Các bạn vui lòng KHÔNG gửi yêu cầu trợ giúp kỹ thuật tại đây.

List of discussions. Showing 100 of 748 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Hùng Anh
Hùng Anh
24 Th05 2020
Hình của Hùng Anh
Hùng Anh
0
Hình của Lê Văn Sang
Lê Văn Sang
14 Th05 2011
Hình của Антон Нитин
Антон Нитин
10
Hình của Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
10 Th04 2020
Hình của van binh chu
van binh chu
1
Hình của Ly Ly Phạm
Ly Ly Phạm
8 Th12 2019
Hình của Sang Đặng Ngọc
Sang Đặng Ngọc
1
Hình của Bá Hòa Cao
Bá Hòa Cao
11 Th04 2020
Hình của Bá Hòa Cao
Bá Hòa Cao
0
Hình của Dung Nam
Dung Nam
22 Th05 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
4
Hình của Hùng Anh
Hùng Anh
8 Th04 2020
Hình của Hùng Anh
Hùng Anh
0
Hình của Nguyen Quan
Nguyen Quan
4 Th04 2020
Hình của Nguyen Quan
Nguyen Quan
0
Hình của Văn Quân Lê
Văn Quân Lê
19 Th03 2020
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Đa Thiện Hồ Nguyễn
Đa Thiện Hồ Nguyễn
2 Th03 2020
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Kết Huỳnh
Kết Huỳnh
4 Th02 2020
Hình của Bill nguyen
Bill nguyen
1
Hình của Update Maths
Update Maths
9 Th01 2020
Hình của Phuong Hoang
Phuong Hoang
1
Hình của Hữu Trần
Hữu Trần
3 Th04 2019
6
Hình của Sang Ngo
Sang Ngo
25 Th12 2019
0
Hình của Dung Le
Dung Le
6 Th09 2019
Hình của Ba Ngon Trinh
Ba Ngon Trinh
4
Hình của Sang Ngo
Sang Ngo
25 Th03 2019
Hình của Sang Ngo
Sang Ngo
3
Hình của Ngoan Vo Thi Bich
Ngoan Vo Thi Bich
2 Th12 2019
Hình của Ngoan Vo Thi Bich
Ngoan Vo Thi Bich
0
Hình của loc truong
loc truong
5 Th08 2019
4
Hình của thuy thu thuy
thuy thu thuy
27 Th10 2019
Hình của tu my tuan
tu my tuan
1
Hình của Van Luyen Nguyen
Van Luyen Nguyen
15 Th10 2017
Hình của Hoàng Danh
Hoàng Danh
2
Hình của Tuyển Dụng VnResource
Tuyển Dụng VnResource
13 Th08 2019
Hình của Tuyển Dụng VnResource
Tuyển Dụng VnResource
0
Hình của Phong Đặng
Phong Đặng
5 Th08 2019
Hình của Phong Đặng
Phong Đặng
0
Hình của thien lam trinh
thien lam trinh
7 Th09 2009
Hình của GaMa Laptop: Gaming - Macbook - Workstation
GaMa Laptop: Gaming - Macbook - Workstation
11
Hình của loc truong
loc truong
26 Th07 2019
Hình của loc truong
loc truong
0
Hình của Hải Vũ Nguyễn
Hải Vũ Nguyễn
5 Th05 2019
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của Mr. Ánh - Trồng Rau Sạch
Mr. Ánh - Trồng Rau Sạch
23 Th07 2019
Hình của Mr. Ánh - Trồng Rau Sạch
Mr. Ánh - Trồng Rau Sạch
0
Hình của Trang tri Nep
Trang tri Nep
27 Th03 2019
2
Hình của Tuyển Dụng VnResource
Tuyển Dụng VnResource
21 Th06 2019
Hình của Tuyển Dụng VnResource
Tuyển Dụng VnResource
0
Hình của Như Ýii Bùi
Như Ýii Bùi
14 Th05 2019
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Minh Hieu Tran
Minh Hieu Tran
8 Th04 2019
Hình của Hải Quảng
Hải Quảng
2
Hình của Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
28 Th03 2019
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Sang Ngo
Sang Ngo
25 Th03 2019
0
Hình của Minh Do
Minh Do
18 Th02 2019
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của CR 7
CR 7
12 Th01 2019
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Isa Sama
Isa Sama
24 Th10 2018
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
13 Th10 2018
Hình của Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
0
Hình của Viet Nguyen
Viet Nguyen
5 Th10 2018
Hình của Viet Nguyen
Viet Nguyen
0
Hình của lê hà
lê hà
13 Th09 2018
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Thanh Vân
Thanh Vân
12 Th09 2018
Hình của Thanh Vân
Thanh Vân
0
Hình của Linh Nguyễn chí
Linh Nguyễn chí
25 Th08 2018
Hình của Le Minh Tuan
Le Minh Tuan
2
Hình của Akio Fukumoto
Akio Fukumoto
10 Th08 2018
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Tran Van Quyen
Tran Van Quyen
22 Th12 2014
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
6
Hình của Chau Pham
Chau Pham
31 Th07 2018
Hình của Chau Pham
Chau Pham
0
Hình của Thanh Liêm
Thanh Liêm
22 Th06 2018
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của Huy Duong
Huy Duong
13 Th05 2018
Hình của ghemassage tokuyo
ghemassage tokuyo
3
Hình của Thanh Liêm
Thanh Liêm
25 Th05 2018
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Thanh Phúc Lê
Thanh Phúc Lê
9 Th05 2018
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Thanh Phúc Lê
Thanh Phúc Lê
9 Th05 2018
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Thiên Hồ
Thiên Hồ
11 Th05 2018
Hình của Thiên Hồ
Thiên Hồ
0
Hình của Văn Tien Le
Văn Tien Le
25 Th04 2018
Hình của Văn Tien Le
Văn Tien Le
0
Hình của Nguyen Cong Thang
Nguyen Cong Thang
15 Th03 2018
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của hiếu đoàn
hiếu đoàn
28 Th12 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của Hùng Anh
Hùng Anh
26 Th12 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Kinh Tran
Kinh Tran
24 Th12 2017
Hình của Kinh Tran
Kinh Tran
0
Hình của hoang pencil nguyen
hoang pencil nguyen
14 Th12 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Luan Phan
Luan Phan
11 Th12 2017
Hình của Luan Phan
Luan Phan
0
Hình của Hồ lân
Hồ lân
18 Th10 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của tran quoc
tran quoc
24 Th10 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Hồng Sơn Lâm
Hồng Sơn Lâm
25 Th10 2017
Hình của Hồng Sơn Lâm
Hồng Sơn Lâm
0
Hình của lala-vn lan
lala-vn lan
16 Th10 2017
Hình của lala-vn lan
lala-vn lan
0
Hình của Tung Pham
Tung Pham
3 Th01 2012
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
3
Hình của Thanh Phúc Lê
Thanh Phúc Lê
14 Th10 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Vietnam Sporter
Vietnam Sporter
30 Th09 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của tran van dao
tran van dao
6 Th09 2017
Hình của tran van dao
tran van dao
0
Hình của Sanka Ryo
Sanka Ryo
31 Th08 2017
Hình của Sanka Ryo
Sanka Ryo
2
Hình của Toan Tran
Toan Tran
20 Th07 2012
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
6
Hình của cute boy
cute boy
4 Th08 2017
Hình của cute boy
cute boy
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
13 Th12 2005
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
4
Hình của Dương Quang
Dương Quang
15 Th08 2012
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
11
Hình của Nghĩa Lê Đức
Nghĩa Lê Đức
18 Th07 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Truong Bui Thai
Truong Bui Thai
10 Th07 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Đạt Nguyễn Quốc
Đạt Nguyễn Quốc
23 Th06 2017
Hình của Đạt Nguyễn Quốc
Đạt Nguyễn Quốc
0
Hình của Công Ty Trần Tú Anh
Công Ty Trần Tú Anh
20 Th06 2017
Hình của Công Ty Trần Tú Anh
Công Ty Trần Tú Anh
0
Hình của Linh Linh
Linh Linh
14 Th06 2017
Hình của Linh Linh
Linh Linh
2
Hình của Henry Tran
Henry Tran
16 Th05 2017
Hình của Thoáng Văn
Thoáng Văn
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
19 Th12 2005
Hình của thien huong
thien huong
9
Hình của Tiến Đạt Hồ
Tiến Đạt Hồ
2 Th06 2017
Hình của Tiến Đạt Hồ
Tiến Đạt Hồ
0
Hình của Dung Nam
Dung Nam
22 Th05 2017
2
Hình của Thuan Nguyen
Thuan Nguyen
20 Th05 2017
Hình của Thuan Nguyen
Thuan Nguyen
4
Hình của Tung Son
Tung Son
12 Th05 2017
0
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
3 Th05 2017
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
0
Hình của Thanh Phúc Lê
Thanh Phúc Lê
21 Th04 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Loc Tran
Loc Tran
19 Th04 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Quang Đẩu Phạm
Quang Đẩu Phạm
18 Th10 2016
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
3
Hình của Duy Nguyen
Duy Nguyen
11 Th04 2017
Hình của Duy Nguyen
Duy Nguyen
0
Hình của Le Le
Le Le
10 Th04 2017
0
Hình của van cherry
van cherry
3 Th04 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Nguyen Ngoc Huy
Nguyen Ngoc Huy
7 Th04 2017
Hình của Nguyen Ngoc Huy
Nguyen Ngoc Huy
0
Hình của Văn Sâm Phan
Văn Sâm Phan
26 Th03 2017
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
2
Hình của Yons Phan
Yons Phan
30 Th09 2016
Hình của manh vu thanh
manh vu thanh
1
Hình của Văn Sâm Phan
Văn Sâm Phan
26 Th03 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Trần Mỹ Long
Trần Mỹ Long
19 Th03 2017
Hình của Trần Mỹ Long
Trần Mỹ Long
6
Hình của Nam Nhi
Nam Nhi
17 Th10 2016
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
3
Hình của nguyen duc thao
nguyen duc thao
11 Th08 2013
Hình của Vuong Thanh
Vuong Thanh
3
Hình của Trần Mỹ Long
Trần Mỹ Long
28 Th02 2017
Hình của Trần Mỹ Long
Trần Mỹ Long
0
Hình của Matta Mai
Matta Mai
27 Th02 2017
Hình của Matta Mai
Matta Mai
0
Hình của Lan Linh Lê
Lan Linh Lê
23 Th02 2017
Hình của Lan Linh Lê
Lan Linh Lê
0
Hình của Trần Mỹ Long
Trần Mỹ Long
18 Th02 2017
Hình của Trần Mỹ Long
Trần Mỹ Long
0
Hình của Manu Eraly
Manu Eraly
24 Th01 2017
Hình của Manu Eraly
Manu Eraly
0
Hình của Hùng Anh
Hùng Anh
10 Th01 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1