پرش به محتوای اصلی

مسائل عمومی

عدم نمايش جزييات كلاس براي شركت كنندگان در جلسات adobe connect