ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมมูเดิ้ลแห่งประเทศไทย โดยบริษัท เทน ที ซี จำกัด (TENTC) Moodle Partner Thailand จัดบรรยายพิเศษ และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Moodle