پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به پوسته (theme)

مشکل تغییر نکردن فونت تم و ارتباط آن با LocalCach