Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Lỗi sau khi cài đặt Moodle xong, đến bước cuối cùng cập nhật Admin xong hiện lên trang trắng tinh