پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به نصب

مشكل در ريدايركت شدن هنگام نصب مودل 2.6