ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

ทำไมเครื่องในวงแลนจึงเปิดเพจไม่ได้ครับ