ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

เรื่องสิทธิ์ ทำไมอาจาร์ทุกท่านสามารถเข้าไปแก้ไขรายวิชาได้ทุกวิชา