ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

ติดตั้ง moodle เสร็จแล้ว login เข้าเป็นผู้ดูแลระบบไม่ได้ครับ