דילוג לתוכן הראשי

דיווחים על גיור ותרגום Moodle - ניתן לדווח על הערות, הצעות או תיקונים על היגוי ותרגום העברי (בניהול שנקר)

הורדה (שמירה) של מטלות תלמידים כקובץ זיפ ZIP (מוודל 2 וגם 19)