ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

moodle 1.4.3 กำหนดเวลาทดสอบได้ไม่เกิน 20 นาที