پرش به محتوای اصلی

مسائل مربوط به نصب

درخواست user-password در مرحله نصب