ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

มีปัญหา moodle 1.61 ไม่แสดงรูปภาพและเปิดไฟล์ word,excel ไม่ได้