Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

cách nào đưa web (sử dụng moodle) lên mạng LAN ?