Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Làm thế nào để đưa file video đuôi .flv vào moodle