РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ MOODLE НА УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ – НБУ И МИРОЛИО ЕООД

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ MOODLE НА УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ – НБУ И МИРОЛИО ЕООД