ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРЕВОДА НА Moodle 1.8.9+ ZIP - DOWNLOAD bg_utf8

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРЕВОДА НА Moodle 1.8.9+ в ZIP - DOWNLOAD bg_utf8

     !!! ВАЖНО: След като изтеглите архива с превода (bg_utf8.zip) и го разархивирате, в получилата се дирескория ще откриете САМО един файл (без разширение)! МОЛЯ, дайте му разширение ZIP и повторете разархивирането. ЕДВА ТОГАВА ще откриете файловете от езиковият пакет bg_utf8. ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА НЕУДОБСТВОТО!