Инсталиране на Moodle - подробно

Описание на начина за създаване на необходимата за работа на Moodle работна среда и процеса на инсталация    

    Moodle е софтуерен пакет за разработване на интернет базирани образователни курсове и уеб сайтове. Това е развиващ проект, който поддържа идеята за проход към обучението. Moodle се разпространява слободно като софтуер с отворен код , това означава че продукът има авторски права , но дава и допълнителна слобода на потребителите.Той е подходящ за всички онлайн курсове , както и като допълнениенс обучението в реална учебна среда. Интерфейсът е прост и олекотен откъм технически детайли. Инсталира се лесно на която и да е платформа поддържаща РНР . Необходима е само една база данни ( за предпочитане MySQL ), която може да се споделя.

     Уеб сайтът се упеавлява от администратор ,който се определя при първоначалните настройки на системата. Администраторът има възможност да прилага различни допълнителни „теми” за настройка на цветовата схема и общият вид на сайта според предпочитанията на конкретния потребител. Той може да добавя и дополнителни модули към вече съществуващи инсталации на Moodle . Езикови пакети позволяват локализация към различни езици и могат да се редактират посредством вграден редактор . В момента има налични пакети за над 43 езика.Кодът за платформата е писан на РНР под GPL лиценз и може да бъде модифициран според нуждите на потребителя.

     Възможни типове инсталация на Moodle са два : локална и на сървър. Локалната инсталация може да се използва за тестване на системата но, в този вид тя не е напълно функционална, особено ако компютърът не е свърза към интернет или поне локална мрежа. Сървърната инсталация разрешава разгръщането на пълната функционалност на платформата и дава възможност за достъп и на други потребители оосвен администратора. И в двата случая важат следните общи изисквания: ...  ...