חוברת הדרכה למרצה - מוודל 2+ (מאת: אתר פלוס +)

חוברת הדרכה למרצה - מוודל 2+ (מאת: אתר פלוס +)