אינקס הפונקציות של מערכת מוודל (מאפשר חיפוש וקישורים מוצלבים להגדרות)

הקליקו על הקישור http://xref.moodle.org/nav.html?_functions/index.html לצפיה באתר האינטרנט