Rádi kódujete? Můžete pomoci s vývojem kódu LMS Moodle.

 Přečtěte si, jak začít v části Začínáme | Zdroje pro vývojáře Moodle včetně toho, jak nastavit vývojové prostředí Moodle a seznam relativně snadno opravitelných chyb. 

Prozkoumejte naši Cesta vývojáře Moodle Academy pro vývojářské kurzy.

 Můžete se také připojit a pomoci v diskusích o vývoji Moodle na obecném fóru pro vývojáře.