Chcete pomoci v komunitních fórech na moodle.org?
  • Pomozte odpovědět na otázky.
  •  Poskytněte zpětnou vazbu hodnocením příspěvků jako užitečných.
  •  Přeneste užitečný obsah z diskuzí na fóru, jako jsou často kladené otázky a odpovědi nebo nápady/návrhy způsobů použití konkrétní funkce, do dokumentace Moodle. 
  • Pokud někdo píše o chybě, vyzvěte jej, aby ji nahlásil v Moodle trackeru, jak je popsáno v úvodu průvodce Tracker.