Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ID


ID number

αριθμός αναγνωριστικού, αναγνωριστικός αριθμός


identification number

αριθμός αναγνώρισης


identity number

αριθμός ταυτότητας


illegal

ανεπίτρεπτος, αντικανονικός, παράτυπος, παράνομος,

improper


IMS CP

Πακέτο (εκπαιδευτικού) περιεχομένου της IMS

inactivating

κατάργηση, τερματισμός εφαρμογής, λήξη εφαρμογής, παύση ισχύος, απενεργοποίηση


inappropriate

ανάρμοστος, απρεπής, ακατάλληλος


incomplete

ανολοκλήρωτη, ημιτελής


index

ευρετήριο, ευρετηριάζω, δείκτης, δεικτοδοτώ


indicate

δείχνω, υποδεικνύω, υποδηλώνω, σηματοδοτώ


indicator

δείκτης, ένδειξη, ενδείκτης


individual

ιδιαίτερος, διαφορετικός, ξεχωριστός, ατομικός, προσωπικός


Individual Portfolio of Competence

προσωπικός φάκελος προσόντων [Απασχόληση, Παιδεία]


inform

πληροφορώ, ειδοποιώ


inline

στη γραμμή, σε γραμμή, στη σειρά, σε σειρά, στην ίδια γραμμή, στις ίδιες γραμμές, εντός γραμμής, εμβόλιμος, ένθετος  (και embedded, και build-in, και nested)


insight

ενόραση, διόραση, πρόβλεψη, μαντεψιά, πιθανολόγηση με βάση συμπέρασμα στατιστικής ανάλυσης


instance

στιγμιότυπο


interconnection


interface

διεπαφή, διασύνδεση


interpreter

διερμηνέας


InterProcess Communication, IPC

Διαδιεργασιακή επικοινωνία


invalid

μη έγκυρος, άκυρος

irregular

αντικανονικός, ακανόνιστος, παράτυπος


issue

ζήτημα, πρόβλημα, θέμα