Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date descending Sort chronologically: By last update | By creation date change to ascending

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  17  (Next)
  ALL

chip

φύλλο (ημιαγωγού), ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit)


webpage

ιστοσελίδα


virus

ιός


email

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Υπάρχουν 3 διακριτές χρήσεις:


* email message: μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

* email address: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

* email service: υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


toolbox

εργαλειοθήκη


paste


pixel

εικονοστοιχείo, PIcture ELement (: στοιχείο εικόνας), ελάχιστη περιοχή οθόνης στην οποία εμφανίζεται ένα μόνο χρώμα κάθε φορά


LAN

τοπικό δίκτυο, Local Area Network (: δίκτυο τοπικής περιοχής)


interpreter

διερμηνέας


interface


LTI

Learning Tools Interoperability (: Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων)


grace login

σύνδεση χάριτος, χαριστική ευκαιρία σύνδεσης μετά την κανονική λήξη


TLS

TLS, Transport Layer Security, Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης/ασφαλείας TLS επιπέδου δικτύου (TCP/IP) (εξέλιξη του SSL)

expire

λήγω, εκπνέω


player

πρόγραμμα αναπαραγωγής, λογισμικό αναπαραγωγής (μουσικής/βίντεο/σεναρίου)track

παρακολουθώ ίχνη, ακολουθώ τα ίχνη, ίχνος, διαδρομή

κομμάτι (μουσικό/βίντεο)

~ down: ανιχνεύω, εντοπίζω (ίχνη)


CAS

Central Authentication Service: Κεντρική υπηρεσία αυθεντικοποίησης


URL

διεύθυνση ιστού, διεύθυνση URL, διεύθυνση ιστού (URL), Unifrom Resource Locator (: Ενιαίος Προσδιοριστής Πόρου)


property

ιδιότητα


LDAP

Lightweight Directory Access Protocol, Ελαφρύ πρωτόκολλο πρόσβασης καταλόγου


specified

καθορισμένος

caption


report

αναφορά, έκθεση


IMS CP

Πακέτο (εκπαιδευτικού) περιεχομένου της IMS

spreadsheet

λογιστικό φύλλο


worksheet

φύλλο εργασίας


form template

υπόδειγμα φόρμας, πρότυπο φόρμας


timestamp

χρονοσήμανση, χρονοσημαίνω, χρονική σήμανση, χρονοσφραγίδα, χρονοσφραγίζω.

single view

ατομική προβολή, απλή προβολή, προβολή ενός


cloze test

τεστ ολοκλήρωσης κενών, τεστ συμπλήρωσης κενών, δοκιμασία ολοκλήρωσης κενών, δοκιμασία πλήρωσης κενών


hint

υπόδειξη, υπαινιγμός, συμβουλή, βοήθεια


callback function

συνάρτηση επανάκλησης


validate

επικυρώνωvalid

έγκυρος, ισχύωνinvalid

μη έγκυρος, άκυρος

repository

αποθετήριο, χώρος αποθήκευσης

media

πολυμέσαantivirus

αντι-ιικός, αντι-ιϊκός, αντιιικός, κατά των ιών, λογισμικό προστασίας από ιούςarchive

αρχειοθήκη, αρχείο συμπίεσης, αρχείο


revert

αναίρεση, αναιρώ, επαναφορά, επαναφέρω, επιστροφή, επιστρέφω, επαναστρέφω, επαναστροφή


draft

προσχέδιο, πρόχειρο σχέδιο, πρόχειρο


downloadable

Μπορεί να ληφθεί, που μπορεί να κατεβεί, μπορεί να κατεβαστεί, κατωφορτώσιμο, καταφορτώσιμο.


screenshot

στιγμιότυπο οθόνης


aggregate


quota


legacy

παλαιότερης έκδοσης, παλαιότερου τύπου, παλαιού τύπου, παλαιότερος, κλασικός


word processor

επεξεργαστής κειμένου, επεξεργαστής λέξεων


wildcard

μπαλαντέρwebspace

ιστοχώροςwebsite

ιστότοπος
Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  17  (Next)
  ALL