Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date descending Sort chronologically: By last update | By creation date change to ascending

Page: (Previous)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  (Next)
  ALL

filter


file permissions


δικαιώματα αρχείων, άδειες αρχείωνfeeling


feel

αισθάνομαι (λαμβάνω μέσω των αισθήσεων)


feeds

τροφοδοσίες, τροφοδοτήσεις, ροές, κανάλια


feedback


feature

χαρακτηριστικό, λειτουργία, δυνατότητα


failed

κάτω από τη βάση, αποτυχών


extra credit

πριμοδότηση


expand

ανάπτυξη


existing

υπάρχων, υφιστάμενοςevidence

αποδεικτικό


event

γεγονός, συμβάν, προγραμματισμένο γεγονός, μελλοντικό γεγονός

evaluate

αποτιμώ, αξιολογώ


entry

καταχώρησηenable


empty

κενόςemotion

συναίσθημα, αίσθημα


emoticon

εικονίδιο διάθεσης, εικονίδιο συναισθημάτων, φατσούλα, προσωπάκι

smiley=χαμογελαστό προσωπάκι


efficiency


effectiveness


earn

κερδίζωDSN

όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN: Data Source Name)drop

απόρριψη, απόθεση


dragging and dropping

μεταφορά και απόθεσηdraggable

μεταφέρσιμος, με δυνατότητα μεταφοράς

(και drag item)


drag

μεταφορά


download

λήψη, κατέβασμα


domain

τομέας (διευθύνσεων Διαδικτύου)dock

πλευρική ελαχιστοποίηση


disable

απενεργοποιώdictionary entry

λήμμα λεξικούdictionary


deadline

καταληκτική ημερομηνία


dataset

σύνολο δεδομένων, σετ δεδομένων


datagram

αυτοδύναμο πακέτο, δεδομενόγραμμα


Data Protection Officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων , Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)


Dashboard

Ταμπλό.

«Η αρχική μου», «Αρχική χρήστη»


customization

προσαρμογή


customised


custom

προσαρμοσμένος


csv

Comma Separated Values text file: μορφότυπος αρχείου κειμένου τιμών διαχωρισμένων με κόμμα


cronjob

χρονο-προγραμματισμένη μέσω της εντολής cron εργασία.


cron

εντολή χρονοπρογραμματισμού cron.


course unit

ενότητα μαθήματος, μονάδα (στοιχειώδης) μαθήματος (έχει αυτονομία).


course section

τμήμα μαθήματος


course module

άρθρωμα μαθήματος, (δεν έχει αυτονομία)


course

μάθημα, σειρά μαθημάτων


context

πλαίσιο, πλαίσιο (συμφραζομένων), (εννοιολογικό) πλαίσιο, πλαίσιο εφαρμογής, περιβ. πλαίσιο, (περιβάλλον) πλαίσιο, (γενικότερο) πλαίσιο, περιβάλλον, συμφραζόμενα, συγκείμενα


connect

συνδέομαιPage: (Previous)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  (Next)
  ALL