Kāwai Katoa

Kāore he tāurunga i kitea i roto o tēnei wāhanga