อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

P

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Passion

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Teaching is not a profession; it's a passion.

Unknown

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Perfection

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Pleasure in the job puts perfection in the work.

Aristotle

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Pleasure

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
It has always seemed strange to me that in our endless discussions about education so little stress is laid on the pleasure of becoming an educated person, the enormous interest it adds to life. To be able to be caught up into the world of thought--that is to be educated.

Edith Hamilton

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Prepare

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
A good education is not so much one which prepares a man to succeed in the world, as one which enables him to sustain a failure.

Bernard Iddings Bell Chaplain, University of Chicago

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Press on

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Nothing in the world can take the place of persistence. Talent will not; nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb. Education will not the world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. The slogan, 'Press on,' has solved and always will solve the problems of the human race.

Calvin Coolidge

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Prosperity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

If I were asked ... to what the singular prosperity and growing strength of Americans ought mainly to be attributed, I should reply: To the superiority of their women.

Alexis de Tocqueville

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Proverb

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
If you are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade, plant trees; if you are planning for a lifetime, educate people.

Chinese proverb

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Provisions

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Education is the best provision for old age.

Aristotle