อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

I

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ignorance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
There is a time in every man's education when he arrives at the conviction that envy is ignorance; that imitation is suicide; that he must take himself for better, for worse, as his portion; that though the wide universe is full of good, no kernel of nourishing corn can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given to him to till.

Ralph Waldo Emerson

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Imitation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The function of education is to help you from childhood not to imitate anybody, but be yourself all the time.

Jiddu Krishnamurti

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

In the end

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

That is the difference between good teachers and great teachers: good teachers make the best of a pupil's means; great teachers foresee a pupil's ends.

Maria Callas

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Information

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Information cannot replace education.

Earl Kiole

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Inspiration

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

We all need someone who inspires us to do better than we know how.

Anonymous

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Instruction

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Instruction begins when you, the teacher, learn from the learner; put yourself in his place so that you may understand

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

It does not do to dwell on dreams, Harry, and forget to live.

โดย Piriya Jennoppakarn - จันทร์, 5 มีนาคม 2007, 12:57PM
 

ดัมเบอดอร์: แฮรี่ อย่าอยู่กับความฝันจนลืมใช้ชีวิต

Harry Potter: ศิลาอาถรรพ์

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

It is possible to store the mind with a million facts and still be entirely uneducated.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:06PM
 

คนเราแม้จะสามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้เยอะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการศึกษา

Alec Bourne