อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

I

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

It is possible to store the mind with a million facts and still be entirely uneducated.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:06PM
 

คนเราแม้จะสามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้เยอะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการศึกษา

Alec Bourne

 

K

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kids

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The kids in our classroom are infinitely more significant than the subject matter we teach.

Meladee McCarty

 

L

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Learn to think

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It must be remembered that the purpose of education is not to fill the minds of students with facts... it is to teach them to think, if that is possible, and always to think for themselves.

Robert Hutchins

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Learning

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Every student can learn, just not on the same day, or the same way.

George Evans

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Lessons

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives.

Clay P. Bedford

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Life

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
There are two types of education... One should teach us how to make a living, And the other how to live.

John Adams

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Life Skills

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The objective of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.

Robert Maynard Hutchins

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Love

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

A word as to the education of the heart. We don't believe that this can be imparted through books; it can only be imparted through the loving touch of the teacher.

Cesar Chavez

 

M

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Manners

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Good manners will open doors that the best education cannot.

Clarence Thomas

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Miracles

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

My heart is singing for joy this morning. A miracle has happened! The light of understanding has shone upon my little pupil's mild, and behold, all things are changed.

Anne Sullivan

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Moms

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education commences at the mother's knee, and every word spoken within the hearing of little children tends towards the formation of character.

Hosea Ballou

 

N

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Needs

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Children need models rather than critics.

Joseph Joubert

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

No interference

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
I have never let my schooling interfere with my education

Mark Twain

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Not really hard

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater.

Albert Einstein
 

O

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

One step at a time

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Take a deep breath, count to ten, and tackle each task one step at a time.

Linda Shalaway

 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด