อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

I

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ibn Sina

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Islamic physician, wrote a book called Canon on Medicine, which was an encyclopedia of Greek, Arabic, and his own knowledge of medicine. This book became the standard medical text in Europe for over five hundred years.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

idealized realism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Art form practiced by the Greeks during the 5th century BCE. Portrays the human form very realistically, but in its perfect form.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

ideographs

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Writing system that uses pictures of ideas.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

ideology

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An organized system of beliefs, values, and ideas. They form the basis of a political, social, and economic philosophy.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Imam

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Islam, the leader of prayers and religious scholar.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

immigration

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The movement of people from one nation to another.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Imperialism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The complete control of a weaker nation
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

import

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The bringing in of goods from another country for sale or trade.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Inca

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Mesoamerican civilization of South America, centered in Peru. The Inca ruled a large empire and had many cultural and scientific achievements including an elaborate road system, architecture, and terrace farming. The arrival of the Spanish Conquistadores ended their empire in the 15th century.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Indian National Congress

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalistic organization in India with the purpose of ending British control. Prominent members include Mohandas Gandhi and Jawaharlal Nehru.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Indian Nationalist Movement

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalist movement to end British control of India.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

individualism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A social philosophy which stresses the importance of the individual above society.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

indulgence

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Letters of forgiveness for one's sins provided by the medieval Church, and one of the causes of the Reformation.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Industrial Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In the second half of the 19th century, it was the fundamental change in the way goods were produced through the use of machines, capital, and the centralization of work forces in factories. It completely altered the social, economic, and political structure of most of Europe, Japan, and the United States.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

industrialization

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The change to industrial methods of production such as the use of factories.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

infanticide

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
the act of killing an infant
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

inflation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The raising of prices on consumer goods due to an increase in the money supply.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

information superhighway

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the Internet due to the amount of information transferred.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

inherit

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To gain something when someone dies, such as property or money.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

insurance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Financial protection on property or people against loss, theft, or death.
 


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด