อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

V

Vedas

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Hindu holy book which is a collection of Aryan hymns that were transmitted orally before being written down in the 6th century BCE.
 

Venice and Florence

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Italians City-States which were the center of the rebirth of European trade and culture at the end of the Middle Ages.
 

Victor Emmanuel

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1820-78) He was king of Sardinia from 1849 to 1861, when he became king of a united Italy until his death in 1878. His support of the unification movement was vital to its success.
 

Viet Cong

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The name of the Vietnamese communist who fought against South Vietnam and the United States during the Vietnam War.
 

Vietnam Conflict/War

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A war in the country of Vietnam, first between the French and Vietnamese, as France was attempting to hold onto its colony. The second war was between the United States and the communist forces of North Vietnam, as the U.S. was attempting to keep South Vietnam free from communism. The North Vietnamese eventually won, forcing the United States to withdraw.
 

Vishnu

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu god called the Preserver. Vishnu is the second member of the triad that includes Brahma the Creator and Shiva the Destroyer.
 

volence

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The use of force to injure someone or to damage something.
 

Voltaire

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1694-1778) French philosopher. He believed that freedom of speech was the best weapon against bad government. He also spoke out against the corruption of the French government, and the intolerance of the Catholic Church.
 

von Bismarck, Otto

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1815-1898) Appointed Prussian chancellor in 1862. he began a program of war to unify all the German states under the control of Prussia. His policy was known as Bl
 

voting

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The act of choosing something or someone.
 

W

Walesa, Lech

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1943- ) Polish labor union leader, Nobel laureate, and President of Poland from 1990 to 1995. He was instrumental in the collapse of communism in Poland and throughout Eastern Europe through the work of the labor union Solidarity.
 

Walpole, Robert

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1676-1745) British statesman, and first Prime Minister from 1721 to 1742.
 

Warsaw Pact

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An international defense alliance between the Soviet Union and many of its Eastern European satellite states as a response to NATO. Formed in 1955.
 

Watt, James

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1736-1819) Improved upon Newcomen
 

Wealth of Nations

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
British philosopher and writer Adam Smith
 

westernization

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To adopt western ideas and culture.
 

Wheel of Life

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
important symbol of Buddhism. It represents the endless cycle of life through reincarnation.
 

White Man's Burden, The

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A poem by Rudyard Kipling written in 1899. It is also the name given to the idea that the culture of the native populations where European imperialism was occurring were inferior to western nations. Some interpreted Kipling
 

William and Mary

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
King and Queen of England from 1689 to 1702. They were placed on the throne as a result of the Glorious Revolution of 1688, and ruled as limited monarchs.
 

Wilson, Woodrow

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1856-1924) President of the United States during World War I. He was one of the formulators of the Treaty of Versailles. He also proposed a regulating body of nations to avoid future conflicts through diplomacy in his 14 Points Speech.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด