อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

I

industrialization

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The change to industrial methods of production such as the use of factories.
 

infanticide

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
the act of killing an infant
 

inflation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The raising of prices on consumer goods due to an increase in the money supply.
 

information superhighway

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the Internet due to the amount of information transferred.
 

inherit

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To gain something when someone dies, such as property or money.
 

insurance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Financial protection on property or people against loss, theft, or death.
 

interdependence

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Mutual assistance or reliance between two or more parties.
 

International Court of Justice

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Headquartered at the Hague, the Court started work in April of 1946. The Court usually hears only cases brought before it by any of the 189 U.N. Member States, but has made several concessions over the years.
 

International Monetary Fund

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An international organization established to promote monetary cooperation, exchange stability, and economic growth. The IMF also works to lower unemployment and help countries in debt manage their finances.
 

Internet

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A global network of computers that communicate through phone and satellites. The Internet has services such as the World Wide Web and e-mail.
 

interracial marriage

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The marriage of two people from different ethnic backgrounds.
 

invasion

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The entry of forces into a territory through hostile means.
 

Irish Potato Famine

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A famine in 1845 when the main crop of Ireland, potatoes, was destroyed by disease. Irish farmers grew other food items, such as wheat and oats, but Great Britain required them to export those items to them, leaving nothing for the Irish to live on. As a result, over 1 million Irish died of starvation or disease, while millions of others migrated to the United States.
 

Irish Republican Army (IRA)

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A terrorist organization based in Ireland which seeks to remove the British government from the Six Northern Counties which they control.
 

Iron Curtain

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A term popularized by British Prime Minister Winston Churchill to describe the Soviet Union
 

irrigation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system to bring water to support crops.
 

Islam

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The word Islam, which when translated from Arabic, means "to submit to the will of Allah," is the youngest of the world's major religions. Worshippers of this monotheistic religion are known as Muslims, which means "one who submits to the will of Allah." The Islamic holy book is called the Qur
 

Islamic fundamentalists

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Muslims who believe the Quran to be a literal guide to political, social, and religious life.
 

island

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A land mass surrounded by water.
 

Israeli - Palestinian Conflict

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Conflict over landownership in Israel/Palestine. This conflict has at times involved most of the nations of the Middle East as well as the United States and the Soviet Union. Widespread terrorism against Israel and its allies occurs because of this conflict.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด