คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle


คำถามที่มีการถามบ่อย
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
คำถาม:

วันที่ไม่แสดงภาษาไทย

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 25 มิถุนายน 2004, 7:34PM)
ตอบ:

ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วตรวจสอบว่า Locale ของเว็บคุณเป็น th_TH แล้วหรือยัง ถ้ายังให้ทำการแก้ไข