Ord och begrepp i Moodle på svenska


Här kan Du bl a vara med och diskutera ordval och
centrala begrepp i den svenska översättningen.
Du får lägga in egna bidrag men dubletter är
dock inte tillåtna. Däremot kan Du kommentera
befintliga bidrag. Bidragen presentas med namn
och eventuell bild på författaren. Om det uppstår
stor diskussion om något val av ord eller begrepp
så kan vi ha en opinionsundersökning för att få ett
underlag för eventuella ändringar i den officella
översättningen. Huvudordet i artikeln kan vara
antingen det engelska (från källspråket) eller det
svenska (från målspråket). Om huvudordet är
engelskt så ska det läggas in under kategorin
'Concepts in English'. Övriga kategorier är
namnen på de olika moduler som ingår i Moodle.
Chat, forum, enkät osv. Den ovanstående delen
i ord- och begreppslistan är i första hand till för
olika typer av användare. För den som utvecklar
(eller vill veta mer om) kod och delar av systemet
kan kategorin informatik vara intressant.

För utveckling av Moodle som stöd för lärande
finns kategorin pedagogik.
uppgift

Hittade inga uppslagsord i det här avsnittet