คำถาม:

ติดตั้งเสร็จแล้วแต่เข้า admin ไม่ได้

(แก้ไขครั้งสุดท้าย: พุธ, 19 พฤศจิกายน 2008, 2:23AM)
ตอบ:

ผมติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันจะให้เข้าระบบของ admin

ผมกรอก User/password ลงไป มันบอกว่า user/password ไม่ถูกต้อง

ผมใส่ admin  ครับ ไม่ทราบว่าต้องใส่อะไร

» คำถามที่มีการถามบ่อย( FAQ) ในการใช้ Moodle