รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

ดอกไม้

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 29 กรกฎาคม 2007, 4:47PM
 

The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all. You don't meet a girl like that every dynasty.

ดอกไม้ที่บานในยามยาก เป็นดอกไม้ที่เลิศและสวยกว่าดอกไม้ทั้งปวง ผู้หญิงแบบนี้หาไม่ได้ในทุกราชวงศ์

(จากภาพยนตร์เรื่อง Mulan)

» อภิธานศัพท์คำคม