รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:16PM
 

คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541

» อภิธานศัพท์คำคม