Πηγή

Μία "Πηγή"(resource) είναι το βασικό εργαλείο εισαγωγής περιεχομένου σε ένα μάθημα.Μια πηγή μπορεί να είναι ένα αρχείο,απλού κείμενο,κείμενο σε HTML, ένας σύνδεσμος σε ένα αρχείο ή σελίδα ενός άλλου δικτυακού τόπου.

» Λεξικό Ελληνικών Όρων (παλιό)