Κουίζ

Τα κουίζ (quiz) επιτέπουν στους καθηγητές να δημιουργούν online παιγνίδια γνώσεων με ένα πλήρες σετ τύπων ερωτήσεων. Τα Online κουίζ μπορούν να σχεδιαστούν για να δώσουν στους σπουδαστές άμεση απάντηση σχετικά με την απόδοσή τους.

» Λεξικό Ελληνικών Όρων (παλιό)