Φόρουμ

Τα μαθησιακά φόρουμ(forum) παρέχουν ένα περιβάλλον για τους σπουδαστές και τους καθηγητές στο οποίο μπορούν να έχουν συνεχής ομαδικές συζητήσεις πάνω σε οποιοδήποτε θέμα.

» Λεξικό Ελληνικών Όρων (παλιό)