Διάλογος

Το άρθρωμα "Διάλογος" της Πλατφόρμας επιτρέπει σε σπουδαστές και καθηγητές να έχουν διαπροσωπικές συζητήσεις,δηλαδή να μηλάνε ένος προς ενας.

» Λεξικό Ελληνικών Όρων (παλιό)