Επιλογές

Οι επιλογές(Choices) παρέχουν στους καθηγητές έναν απλό τρόπο να ερευνήσουν τις γνώσεις των σπουδαστών τους.

» Λεξικό Ελληνικών Όρων (παλιό)