Εργασία

Οι διδάσκοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια «Εργασία» για να αναθέσουν στους μαθητές ένα έργο προς ολοκλήρωση online (κατά τη σύνδεση) ή offline (εκτός σύνδεσης).

» Λεξικό Ελληνικών Όρων (παλιό)