การเดินทาง

การหาเพื่อนร่วมทางสักคน ง่ายกว่าการกำจัดออกไปมากนัก

» อภิธานศัพท์คำคม