รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ford, Henry

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1863-1947) American Industrialist. Ford is best know for his innovations in the auto manufacturing industry. His company was the first to use an assembly line for production.

» อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์