รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Feudalism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A social, political, and economic system that dominated all aspects of medieval European life.

» อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์