Diễn đàn Moodle tiếng Anh

Là nơi tất cả mọi người có thể hỏi về các vấn đề liên quan đến Moodle bằng tiếng Anh. Có thể truy cập diễn đàn tại đây: Using Moodle

» Hỏi đáp về Moodle (tiếng Việt)